8. Června 2015 se hostem chatu s osobností stal P. Martin Holík. Zakladatel a ředitel největší křesťanské rozhlasové stanice v ČR – Rádia Proglas. 

Otec Martin je kromě ředitele rádia Proglas vystudovaným inženýrem elektrotechnologem, 37 let byl velmi úzce spjat s táborem Radost v Orlických horách. Jak v pozici táborníka, tak vedoucího. Za totality byl tajně vysvěcen na kněze a touhu po křesťanském rádiu se jemu a jeho blízkým podařilo převést do reality v roce 1995. V tomto roce tedy Proglas slaví 20 let svého vysílání. Dále dopomohl ke vzniku křesťanské televize Noe, která sídlí v Ostravě. 15. Září 2010 byl papežem Benediktem XVI. Jmenován kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (Mons.) Je to člověk, který se vyzná v médiích a to bylo také během chatu znát.

Během hodiny, kdy otec Martin odpovídal na otázky, se nejčastěji, a vcelku logicky, objevovaly dotazy směřující přímo na Proglas. Padaly dotazy směřující na klidnou a „monotónní“ atmosféru Proglasu nebo na tak často omílanou otázku financí Proglasu, vzhledem k tomu, že je toto rádio financováno výhradně z dobrovolných příspěvků posluchačů.

Na tyto otázky otec Martin odpověděl, že Proglas má být klidným místem v mediálním prostoru. Pokud člověk nechce poslouchat iritující podkresy pod každým slovem, které navíc často zakrývají podstatné informace, má tu možnost právě naladit Proglas, který se neřídí heslem, že ve vysílání nesmí být ani půl vteřiny ticha.

Co se týká financování této stanice, opět ujistil tazatele o tom, že finanční zdroje jsou skutečně jen dobrovolné příspěvky posluchačů. S ČBK sice určitá smlouva na příspěvek pro Proglas sice uzavřena je, ale má samozřejmě svá specifika a rozhodně nepokrývá velkou část nákladů.

Samozřejmě se ale také objevovaly dotazy týkající se přímo otce Martina. Velmi zajímavý byl například dotaz týkající se obtížnosti skloubení duchovního a manažerského života do jednoho. Z odpovědi otce Martina pak vyplývá, že to není nic snadného, ale právě křesťanský charakter rádia Proglas napomáhá vše dobře zvládnout.

Otec Martin odpověděl na všechny dotazy, které mu během hodiny, vyhrazené pro chat, uživatelé webu signály.cz položily. Celý chat s osobností, jehož hostem byl P. Martin Holík, v plném znění otázek i odpovědí pak můžete najít zde.

(Fota: Archiv M. Holíka)

V dalším chatu s osobností se můžete v kontextu blížícího se výročí upálení M. J. Husa těšit na hosta, který nám toho právě na toto téma jistě mnoho rád a se zaujetím řekne. K J. Husovi má totiž dost blízko, protože je přímo z církve husitské. A není to jen tak "někdo". Sledujte chat s osobností!