Při příležitosti výročí upálení M. J. Husa jsme zařadili do chatu s osobností chat s biskupem brněnské diecéze CČSH Jurajem Jordánem Dovalou. Ve společně strávené hodině padaly otázky týkající se Jana Husa i Církve československé husitské.


Juraj Jordán Dovala je biskupem brněnské diecéze Církve československé husitské. Kromě toho ještě spravuje svoji farnost v Hodoníně. Skládá písně, píše knihy a stará se o rodinu se čtyřmi dětmi. Pochází ze Slovenska, ale již řadu let žije v Česku. Vystudoval pravoslavnou teologickou fakultu v Prešově. Je to velmi přátelský a otevřený člověk. A přátelská atmosféra vládla i na chatu 15. července, kdy bratr biskup strávil hodinu spolu s vámi a vašimi dotazy.

Na chatu často padaly otázky ohledně osoby mistra Jana Husa. Jedna z nejzajímavějších se týkala jeho svatořečení stejně jako otázky svatých obecně. Odpověď bratra biskupa byla, že v Církvi československé husitské se věřící ke svatým sice nemodlí, ale osoby žijící příkladným duchovním životem, svědky víry, samozřejmě chovají v úctě. Co se týká samotného Husa, on již byl svatořečený. A to církví utrakvistickou, těsně po jeho smrti a také Srbskou pravoslavnou církví je uznáván jako svatý. I v Česku a na Slovensku je Jan Hus pravoslavnou církví uznáván za svatého.

Další otázkou, která se u tohoto tématu přímo nabízí zněla zda-li Jan Hus dnes křesťany rozděluje nebo naopak spojuje. Biskup Dovala pak reagoval ve smyslu, že i když se komunistický režim snažil označit Husa jako muže bojujícího proti Římu, je již tento názor naštěstí přežitý a prakticky mrtvý. Hus byl muž víry a miloval Hospodina a církev. Byl to katolický kněz a i v dnešní době, obzvlášť po II. Vatikánském koncilu by jím byl.

A je odkaz Jana Husa aktuální i pro dnešní dobu? Ano. Hus by nemlčel k bolesti světa. Často se bojíme, stojíme bezradně, nadáváme na korupci, bojíme se přijmout pár stovek lidí utíkající před válkou a násilím, bojíme se podat pomocnou ruku. Jan Hus řekl: „Běda mně budu-li mlčeti! Neboť lépe jest mi zemříti, nežli se nestavěti proti veliké špatnosti, jež by mně učinila účastníkem viny a pekla.“

Ale nejen na tyto otázky biskup Juraj Dovala odpovídal. I na otázky ohledně CČSH. Například: Jakou má náplň práce biskup této církve? Má nějaké insignie? Jaká je definice Církve československé husitské? A další. Biskup Dovala ochotně odpověděl na všechny otázky a na závěr celého chatu se se všemi rozloučil modlitbou Jana Husa. Celý chat si můžete pročíst zde. A již teď se můžete těšit na další zajímavé hosty. Děkujeme tedy bratru biskupovi Dovalovi i vám všem, kteří se do chatu s osobností zapojujete.